3389866 KM
Przejechane kilometry

401822809 PLN
Zarobione pieniądze

61
Liczba kierowców

3480
Przejechane trasy

1068609 L
Zużyte paliwo

453764 T
Waga przewiezionych towarów