3618307 KM
Przejechane kilometry

433985270 PLN
Zarobione pieniądze

54
Liczba kierowców

3717
Przejechane trasy

1222061 L
Zużyte paliwo

457563 T
Waga przewiezionych towarów